BISIT logo beeldmerk

BISIT-LMS

Transport Management Software voor de sierteelt logistiek

Voor de Sierteelt Vervoerder hebben we een software pakket ontwikkelt voor het complete logistieke en administratieve proces waar de logistiek dienstverlener mee te maken heeft. Deze ontwikkeling staat nooit stil, de wereld waarin de sierteelt sector zich bevindt veranderd snel. BISIT-LMS ontwikkelt zich hierin mee.

Wat is BISIT-LMS

Bij de ontwikkeling van het BISIT-LMS pakket is de nadruk gelegd op een aantal zaken, te weten:

Standaardisatie

Door middel van standaardisatie biedt het pakket de mogelijkheid om order uit wisseling plaats te laten vinden tussen opdrachtgevers en transporteurs en tussen transporteurs onderling. Verschillende slimme koppelingen zijn beschikbaar.

Communicatie

Communicatie vindt plaats via internet, dit is standaard geïntegreerd in het pakket.

Schaalbaarheid

De schaalbaarheid van het pakket maakt het inzetbaar bij een kleinere vervoerder; door middel van een lokale database, maar ook bij een grotere vervoerder; door middel van een centrale database die gebruik maakt van een SQL server.

Beveiliging

De beveiliging heeft tijdens de ontwikkeling van BISIT-LMS de nodige aandacht gekregen. Per gebruiker of gebruikersgroep kunnen bevoegdheden worden vastgelegd.

Bedrijven veranderen, de omgeving verandert. Dit betekent dat de ontwikkeling van een softwarepakket mee moet gaan met deze veranderingen. Middels een gebruikersgroep kan de gebruiker zijn invloed uitoefenen op de ontwikkelingen van BISIT-LMS.

Wat kan BISIT-LMS voor u betekenen?

Duidelijke schermen en slimme methodes maken het invoeren van een order veilig en snel. Aanmaken van een fustbon of fustlijst behoort tot de standaard mogelijkheden van het pakket.

Een verwerkingsverslag levert duidelijk informatie op over de uitgevoerde, te factureren orders. Pas wanneer dit verwerkingsverslag gefiatteerd is, kan de facturering plaatsvinden. Een zogenaamde bellijst geeft de mogelijkheid om kwekers die vergeten zijn hun orders door te geven zelf even te bellen. De saldi van de stapelwagens, denen en bledden worden automatisch bijgewerkt. Aan de hand van het historisch overzicht, kunnen vragen van kwekers worden beantwoord. Met management informatie kan inzicht worden verkregen in de totale logistieke stromen per veiling of de omzet die een bepaalde klant heeft gehaald.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het invoeren en aanmaken van:

  • bestellijsten

  • fustbonnen

  • verwerkingsverslagen

  • historische overzichten

  • stapelwagen saldi

BISIT-LMS diensten

Ritplanning

De standaard route per regio en per veiling kan in het systeem worden vastgelegd. Aan de hand van deze route wordt het ritplanning scherm opgebouwd, zodat hier een logische volgorde staat voor de planner.

Tarieven

Per stapelwagen (of een ander transportartikel) kan het tarief worden vastgelegd van een regio naar een bepaalde veiling.

Huurtarieven

Huurtarieven worden gekoppeld aan een bepaalde huurberekeningsmethode. Hierbij onderscheiden we jaarhuur, weekhuur, daghuur, maximum week, gemiddeld week of roulatiehuur. Bij de huurberekening wordt automatisch rekening gehouden met de piekperiode. Ook hier kan afgeweken worden van de standaard methode en/of tarief.

Facturering

Aan het einde van de week, maar indien gewenst ook tussendoor, worden de orders en de stapelwagen huur gefactureerd. Dit kan plaatsvinden via één van de veilingen of direct aan de klant. Het bijhouden van betalingen, aanmaken van herinneringen en aanmaningen, maken het onderdeel facturering compleet.