Het volgen van het logistieke proces van het verzamelen tot het afleveren van de klok inkopen kan via FlowerTrack gevolgd worden. KOA, kopen op afstand, is een van de bedrijfsprocessen die hierdoor ondersteund kan worden.

Over FlowerTrack

FlowerTrack is een platform waar BISIT online diensten aanbied aan haar klanten. De diensten bestaan uit het aanbieden van logistieke status informatie van klokstromen, online order invoer ten behoeve van sierteeltvervoerders, raadplegen van order en levering informatie voor handelsbedrijven. Een aantal nieuwe diensten zijn nog in ontwikkeling.

Wat kan FlowerTrack voor u betekenen?

Door slim gebruik te maken van de juiste informatie op de juiste tijd kunnen bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld een exporteur die hierdoor de planning voor het transport naar het buitenland kan stroomlijnen. Of een inkoopcombinatie die de verwerkingslijnen moet afstemmen op de tijd dat de klokinkopen beschikbaar zijn. 

Het volgen van het logistieke proces van het verzamelen tot het afleveren van de klok inkopen kan via FlowerTrack gevolgd worden. KOA, kopen op afstand, is een van de bedrijfsprocessen die hierdoor ondersteund kan worden. 

Aanmelden van transportopdrachten via FlowerTrack kan deels het telefonische proces vervangen. De kweker kan dan de transportopdrachten voor één of meerdere vervoerders doorgeven. Uiteraard kunnen ook de fustbestellingen en het bestellen van lege karren elektronisch doorgegeven worden. 
 

FlowerTrack diensten

Kloktransacties online

Inzien van de klokinkopen via FlowerTrack, de verwerkingsafdeling kan via FlowerTrack inzien wat er ingekocht is, dus wat er binnen gaat komen


Klok en BB/MVA ingangscontrole

Ingangscontrole waarbij de distributie etiketten van de veiling gebruikt worden om de binnengekomen partijen te controleren door middel van barcode scanning. Zie ook ILOS.


Klok en BB/MVA track & trace

Als aanvulling op bovenstaande dienst gaat deze dienst een stuk verder. Het proces van indikken, laden en afleveren kan hiermee gevolgd worden. Na ontvangst kan de koper via FlowerTrack de partijen als ontvangen melden.


Transportopdracht aanmelden

De kweker kan hiermee zijn transportopdracht via FlowerTrack elektronisch doorgeven aan zijn collectieve vervoerder of eventueel aan meerdere vervoerders.


Stapelwagen saldo

Door de vele mutaties van het aantal stapelwagens bij een kweker of handelaar is het vaak handig om hierover duidelijkheid te verschaffen. Met deze dienst worden de actuele saldi via FlowerTrack gepresenteerd aan de klant van de vervoerder.